Formularz zgłoszeniowy

(dodatkowy rabat 5%).
Nie dotyczy zajęć indywidualnych i w duecie.
(wiek, poziom znajomości języka, potrzeby).
(np. preferowane dni/godziny, osoba lektora).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z Informacją dla Klientów firmy Rainbow English.